Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA) pateikė užklausą COIFFURE EU asociacijos nariams dėl jų šalyse taikomos praktikos lygioms galimybėms užtikrinti. Daugumoje atsakiusių šalių galioja kainynuose skelbiamos kainos nenurodant lyties. Žemiau pateikiame keletą atsakymų:

  • Švedija – prieš kelis metus kirpėjai buvo priversti suvienodinti paslaugų kainas vyrams ir moterims;
  • Austrija – galioja principas “Ta pati paslauga – ta pati kaina”, taigi kainos dferencijuojamos pagal darbą, ne pagal lytį;
  • Belgija – gali būti skelbiamos kainos, nurodant lytį;
  • Olandija – laisvė skelbti kainas savo nuožiūra.

Atskirai norėtumėme paminėti Danijos atvejį, kur teismo sprendimu buvo išaiškinta, kad kirpimų pavadinimai “vyriškas” ir “moteriškas” neprieštarauja Danijos lygių galimybių įstatymui, pridedame citatą iš dokumento:

​”​Based on the evidence, the High Court deemed it proven that “men’s haircut” and “ladies’ haircut” are technically two different services, and that “ladies’ haircut” is so much more demanding that it justifies the difference in price. In other words, the fact that the prices were different did not amount to discrimination, because the services were also different.

The High Court then noted that the actual fact that the two services are traditionally called “men’s haircut” and “ladies’ haircut” does not in itself contravene the Act on Gender Equality.​”

​KIGSA ​palaiko lygių galimybių užtikrinimo iniciatyvas, tačiau prieštarauja metodams, kuriais dirba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

  • be įsigilinimo į srities specifiką, be diskusijos su sektoriui atstovaujančiais darbuotojais ir klientais, be sprendimams įvykdyti ir organizacinius pakeitimus įvykdyti skirto protingo termino. Taip pat norime pažymėti, kad ši kampanija vėl gi palietė oficialiai dirbančius, savo kainoraščius interneto puslapiuose ir socialiniuose tinkluose skelbiančius grožio salonus, o didžioji paslaugų teikėjų dalis vėl lieka pilkojoje zonoje, gal net nesusipažinę su paskubomis, minint Tarptautinę moterų solidarumo dieną paskelbta informacija. Oficialiai norime pakviesti Lygių galimybių kontrolierę Agnetą Skardžiuvienę diskusijai su sektoriaus atstovais.
  • pranešimą paruošė Jurgita Trainaitė,Coiffure EU asociacijos tarybos bei komiteto atsakingo už edukaciją ir vystymąsi, narė.

Informacijos šaltinis: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (www.kigsa.lt)