Nemokama registracija visiems dalyviams.
Tik OMC priklausančių šalių nariai registruojasi pagal dabartinius metinius mokesčius.
Visi konkursantai privalo laikytis OMC konkurso vadovo 2020 30 versijos.
Testuose su manekeno galvomis, dalyviai turi naudoti vieno iš 4 oficialių rėmėjų manekeno galvas.
Nuotraukoje turi matytis manekeno galvos rėmėjo logotipu , bei atliktas testas, darbo rezultatas , kuriame matosi atliktas plaukų stilius ,pagal kategorijas.
Tik nacionalinės asociacijos prezidentas registruoja savo nacionalinės komandas dalyvius įkelia jų nuotraukas.
Plaukų, makiažo ir nagų darbų nuotraukų fonas turi būti baltas arba juodas.
Jei konkursanto el. paštas yra netikslus , OMC atšauks jų registraciją.
Visi čempionato rungčių testai atliekami ant manekeno galvos arba su gyvu modeliu .
Informacija apie estetikos rungčių reglamentą bei reikalavimus gali rasti registruojantis internetu.

Registracija jau prasidėjo!